Digital samling om grønne innkjøp: Hva kan næringslivet lære av det offentlige?

Skift ønsker velkommen til digital samling om grønne innkjøp mandag 19. september kl. 11.00 til 12.00.

19 sep. 2022
11:00
Del:

Vi ønsker velkommen til digital samling om veileder for grønne innkjøp.

Grønne innkjøp vil redusere CO2-utslipp samt øke fokus og etterspørsel etter mer bærekraftige varer og tjenester, og på den måten fremme grønn konkurransekraft for norske bedrifter. Bedre innkjøpspraksiser vil derfor kunne ha stor betydning for utslipp både innenlands og globalt.

Det offentlige har kommet et godt stykke på vei når det kommer til grønne anskaffelser. 

Hva kan næringslivet lære av erfaringene det offentlige har fått?

Hvor mye er overførbart til bedriftenes egne prosesser for innkjøp? 

Dette skal vi diskutere og lære mer om på digital samling om grønne innkjøp mandag 19. september kl. 11.00 - 12.00

Agenda:

Hanna Lundeberg Raanes fra Arntzen de Besche: Egnede miljøkrav innenfor offentlige anskaffelser

Odd Olaf Schei fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): hvordan still krav i anskaffelser?

Vel møtt!


Eventuelle spørsmål kan sendes til kontakt@skiftnorge.no