Digital samling om bærekraft i økonomifunksjonen

Skift inviterer til digital samling om bærekraft i økonomifunksjonen 10. mai kl. 13.00.

10 mai. 2022
13.00
Del:

Hvordan skal økonomene og økonomifunksjonen jobbe med bærekraft i det daglige? Hvordan skal de mange kravene implementeres og operasjonaliseres slik at bærekraft blir en naturlig del av den daglige driften? Hvordan skal vi tydelig nok vise våre viktigste interessenter hvordan selskapet jobber med bærekraft, og med dét sikre ny, frisk kapital?

Disse 10 prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen er et felles initiativ fra Deloitte, Econa og Skift. Prinsippene er en klar oppfordring til bedrifter om å forplikte seg til å prioritere dette viktige arbeidet i sin organisasjon. Prinsippene er ment å være en helhetlig tilnærming på hva denne omstillingen må bety for økonomene.

Skift inviterer til digital samling om bærekraft i økonomifunksjonen 10. mai kl 13.00.

Agenda:

13.00: Deloitte:
The EU Taxonomy and the great opportunity behind it v/ Jonathan Krakow, PhD i Sustainable Finance og Guro Magnetun Heimvik, ekspert på EU Taxonomy i Deloitte. 

• Introduction to the EU Taxonomy
• When does it come and who is impacted in Norway
• How to prepare for it
• How does it fit into the green transformation

13.35: Gjensidige
Bærekraft i økonomifunksjonen v/ Bente Sverdrup , bærekraftsdirektør i Gjensidige

Påmelding gjøres her

Velkommen!