Digital samling om grønnvasking: Hvordan bli bedre på bærekraftskommunikasjon

Skift inviterer til digital samling om grønnvasking for medlemmer og virksomheter som har signert grønnvaskingsplakaten 16. mars kl. 13.00-14.15.

16 mar. 2022
Kl. 13.00 - 14.15
Del:

Hvordan bli bedre på kommunikasjon om bærekraft og hvilke fallgruver finnes?

Grønnvaskingsplakaten er en læringsplattform der vi samles for å bli bedre på bærekraftskommunikasjon. Plakaten skal være en rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.

Skift inviterer til en ny digital samling for medlemmer og virksomheter som har signert Grønnvaskingsplakaten, 16. mars kl. 13.00-14.15. Program oppdateres fortløpende.