De mest bærekraftige byggene er de vi ikke bygger: Hvordan kan rehabilitering vinne over nybygg?

Færre nybygde arealer og større grad av rehabilitering av eksisterende bygg vil bidra til et nødvendig klimaløft. Hvorfor vinner nybygg så ofte?

28 nov. 2023
09:00 - 11:30
Del:

Bærekraft i spill: Færre nybygde arealer og større grad av rehabilitering av eksisterende bygg vil bidra til et nødvendig klimaløft og at Norge kan nå målsettingen om 55 prosent reduksjon i utslipp innen 2030. Men nybygg vinner for ofte – hva skal til for å endre dette?

Sammen med Statsbygg belyser og diskuterer vi utfordringer og muligheter.

Dato: Tirsdag 28. november 2023
Tid
: 09:00-11:30. Registrering/frokost fra kl. 08:00
Sted:
Deichman Bjørvika, Anne Cath. Vestlys plass 1

Seminaret er gratis og åpent for alle.
Påmelding innen 13. november til konferanse@statsbygg.no

AGENDA:

08:00-09:00 Registrering/frokost

09:00 Velkommen til Statsbyggseminar

Møteleder: Bærekraftsdirektør i Statsbygg, Anders Fylling

09:10 Hva er utfordringen?

Administrerende direktør Harald Nikolaisen, Statsbygg

Vår næring må redusere klimagassutslipp, bygge mindre, redusere energibruk, gjenbruke materialer og ha gode sirkulære løsninger. Samtidig skal vi sikre riktige og funksjonelle lokaler for de som skal
bruke dem. Som stor byggherre vil Statsbygg gå foran med tiltak som kan komme hele byggenæringen til gode. Men rehabilitering og gjenbruk av bygg sitter langt inne. Hvordan kan vi bidra til at rehabilitering vinner over nybygg?

09:20 Hvordan lykkes private utviklere og byggherrer med bærekraftige løsninger?

Administrerende direktør Ida Aall Gram, Aspelin Ramm

Aspelin Ramm bygger for å skape varige verdier for både mennesker og omgivelser. De utfører
komplekse prosjekter hvor målet er å skape gode nærmiljøer og attraktive byrom. Deres prosesser er
forankret i profesjonalitet, tillit og langsiktighet. Bærekraft skal være en integrert del av alle
beslutninger og en forutsetning for virksomheten.

09:35 Hva er et godt bygg for fremtiden?
Daglig leder Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
Grønn Byggallianses visjon er å utvikle norsk bygg-, anlegg- og eiendomssektor slik at
hensyn til miljø og bærekraft blir det selvfølgelige valget. Mer rehabilitering og transformasjon
av eksisterende bygg vil redusere klimabelastning, bruk av knappe ressurser og spare urørt natur.
Vi må samtidig sikre at de rehabiliterte og transformerte byggene svarer ut moderne krav
til funksjon, innemiljø og effektiv drift. Hva betyr det i praksis og hva kreves av reguleringer,
incentiver og kunnskap for å lykkes.

09:50 Hvordan planlegger vi for det grønne skiftet? Hvordan fungerer statens
planleggings- og prioriteringsverktøy? Får vi de riktige prosjektene?
Administrerende direktør Bjørne Grimsrud, Transportøkonomisk institutt (TØI)

TØI er en forskningsstiftelse og et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI leverer
blant annet deler av metode og datagrunnlaget for Nasjonal Transportplan og er et av
flere institutter/konsulentfirmaer som på vegne av Finansdepartementet gjennomfører
kvalitetssikring av prosjekter (KVU/KSI).

10:05 Pause

10:20 Diskusjon: Hvordan skape fremtidens løsninger? Hvordan sikre bærekraft og

varighet i fremtidens bygg?
Innledning til diskusjon
Administrerende direktør Bjørn Kjærand Haugland, Skift

Paneldeltakere: Ida Aall Gram, Katharina Bramslev, Bjørne Grimsrud, Bjørn Kjærand Haugland

Diskusjonen ledes av Harald Nikolaisen

Avslutning ca 11:00