Om prosjektet

Vi står ikke bare i en klimakrise, men også i en naturkrise. Prosjektet Skift til natur inneholder fem konkrete forslag for hvordan man kan transformere gressplener og utearealer til klimapositive landskap med høy økologisk verdi.

Skift til natur, bilde 15

Hvorfor er dette viktig?

Norsk natur bygges ned i et historisk høyt tempo. Siden begynnelsen av 1900-tallet har vi bygd ned nesten 80 % av vår villmark. I 2018 var kun 11,5 % av Norges areal definert som villmark, og presset på naturen øker stadig. Verdens dyrebestander har også gjennomsnittlig stupt med 69 prosent siden 1970. De fortsetter å forsvinne i et alarmerende tempo, og vi må gjøre alt vi kan for å stanse denne trenden. Mer enn noen gang trenger naturen og biomangfoldet vår hjelp. Vi trenger et skifte til mer natur.


Hvorfor erstatte gressplener?

Nærnaturen er også viktig natur. En naturtype som har fått et markant fotfeste er gressplenen. Vi stiller sjelden eller aldri spørsmål ved estetikken, historikken eller plenens økologiske funksjon. Gressplener krever mye vann og har liten nytteverdi, og det finnes mye bedre alternativer som både er vakrere og gir et rikere biologisk mangfold.


Ønsker du å bli med på transformasjonen?

Vi ønsker å engasjere flere aktører til å bli med på transformasjonen! Vi oppfordrer derfor både private bedrifter og offentlige virksomheter til å revurdere bruken av arealene som allerede er etablert, og se hvilke mer naturvennlige løsninger som kan anlegges i stedet.

Vi inviterer et bredt norsk næringsliv og offentlig sektor med på dugnaden. Vi skal omdanne plenarealer til artsrike områder som gjør nytte for seg og sikrer mer natur. Vi trenger en holdningsendring – og en handlingsendring - mot en grønnere natur- og arealforvaltning.


Hvem står bak prosjektet?

Prosjektet Skift til natur er utviklet at Storebrand, Asplan Viak og Skift – Næringslivets klimaledere, etter inititativ fra Storebrand. Kunnskapsgrunnlaget for prosjektet er utarbeidet av Asplan Viak med bidrag fra NIBIO, U.Reist og Bergknapp.