Transformasjonsmulighet

Spiselig landskap

Noemi ducza M Jc8 XM0 M Hy M unsplash

I det spiselige landskapet dyrkes både naturmangfold, mat og menneskemøter. Dyrking gir folk en større nærhet til jorda, kretsløpene og hverandre, og mulighet til å høste ureist mat.

Økologi og egenskaper

 1. Klimapositive jordblandinger
 2. Flerårig, flersjiktet plantning med norske kultur- og naturplanter som er viktige for stedegne insekter
 3. Kortreist matproduksjon
 4. Sosial bærekraft – andelsdyrking gir eierskap til avling og skaper samhold
 5. Skaper nye arbeidsplasser - Bybonde og andre administrative roller.

Suksesskriterier

 1. Grunnanalyser av lokalklima og jordsmonn
 2. Flersjiktet og mangfoldig planting av nyttevekster med norsk opphav
 3. Kombinasjon av både flerårige og ettårige kulturplanter
 4. Forankring av prosjektet i lokalsamfunnet
 5. Gode driftskonsepter - regenerative, økologiske driftsprinsipper, med minst mulig skjøtsel og størst mulig verdi for naturmangfoldet
Skift til natur, bilde 11

18 Flerårige arter for spiselige landskap

Markjordbær Solbær Bringebær Mynte Kirsebær Gråpære Bergmynte Stikkelsbær Rabarbra Løpstikke Druer Eple Timian Bjørnebær Roser Jordskokk Tindved Plommer

Fremgangsmåte for spiselig landskap

 1. Forutsetninger
  Planlegge etter behov og muligheter:
  Engasjere fagperson som landskapsarkitekt, økolog og bybonde.
  Jordanalyse:
  Analyse av stedlig jordsmonn for å avgjøre om det kan brukes og hvorvidt annen jord må tilføres.
 2. Etablering
  Jordabearbeiding:
  Dersom stedlig jord kan benyttes, dekkes gammel plen over gjennom vinteren og freses opp på våren. Ved tilførsel av god jord/ kompost kan det tilføres 1-20 cm avhengig av kvalitet på stedlig jordsmonn.
  Plantevalg:
  Minst 50% arealdekke med flerårige spiselige planter (ville og kultur), og maks 50 % arealdekke med ettårige grønnsaker.
 3. Skjøtsel og drift
  Anleggsgartner eller bybonde kan engasjeres for skjøtsel av oppdragsgivers totale grøntanlegg. Drift av samdyrkelag eller markedshage inngår som del av en helhetlig skjøtselsplan for grøntanlegget.