Transformasjonsmulighet

Prydbeplantning for pollinatorer

Skift til natur, bilde 3

Noen humler flyr ikke lengre enn 800 meter fra bolet sitt for å finne mat. Derfor trenger vi et nettverk av pollinerende blomster for å gi mat til insektene. Plantefelt kan redesignes med spesiell tanke på pollinerende insekter, med vegetasjon i flere sjikt og redusert behov for skjøtsel.

Økologi og egenskaper

 1. Klimapositive jordblandinger
 2. Flersjiktet vegetasjon
 3. Sosial bærekraft – vakre beplantinger i offentlige rom gir glede til alle
 4. Tett plantedekke med relativt lavt skjøtselsbehov
 5. Lang blomstringstid, viktig for å sikre kontinuerlig næringstilgang for pollinerende insekter lokalt

Suksesskriterier

 1. Grunnanalyser av lokalklima (herdighetssone, vind- og solforhold) og jordsmonn (leirjord, sandjord m.m.)
 2. Plantearter tilpasset områdets lokalklima, norskproduserte planter med fortrinnsvis norsk frøkilde
 3. Tett planting med liten planteavstand, og god oppfølging i etableringsfasen
 4. Økologisk drift og skjøtsel
Skift til natur, bilde 12

10 pollinatorvennlige arter

Storkenebb Prydkattemynte Purpursolhatt Steppesalvie Hjortetrøst Bergmynte Praktryllik Strandkattehale Sargenteple (busk) Kirsebær (tre)

Fremgangsmåte for pollinatorvennlig prydbeplanting

 1. Forutsetninger
  Engasjere landskapsarkitekt for prosjektering av planteplan: Prosjektere beplantning tilpasset områdets økologi, for å sikre godt stedstilpassede planter som gir lavt skjøtselsbehov etter ferdig etablering.
 2. Etablering
  Jordbearbeiding: Anskaffelse av kortreist, klimapositiv og torvfri vekstjord.
  Plantevalg: Bestille norskprodusert planter.
  Planting: Tett planting for å sikre rask etablering. Plantene bør etableres på en gunstig tid på året, slik at de raskt får utviklet sine rotsystemer på den nye vokseplassen.
 3. Skjøtsel
  Etableringsskjøtsel i 3 år, i vekstsesongen juni-august kan det beregnes skjøtsel 1-2 ganger per måned.