Transformasjonsmulighet

Eng

Eng1

En tørreng har perioder gjennom vekstsesongen der arealet tørker ut. Dette gir en robust beplanting som krever lite skjøtsel, og tørreng er godt egnet til å etableres på skrinn jord, og områder hvor gressplen ofte tørker ut.

Økologi og egenskaper

 1. Tørreng med norske arter er viktig og verdifullt for pollinatorer.
 2. Bidrar til økt naturmangfold og kan gjenskape økosystemer som er gått tapt som følge av arealbruksendringer.
 3. Bærekraftig ressursbruk: etablert tørreng har ikke
  behov for vanning slik som plen i tørre perioder, og har lavt gjødsel- og skjøtselsbehov.

Suksesskriterier

 1. Valg av norsk plantemateriale, fortrinnsvis lokal frøkilde.
 2. Grunnanalyser av lokalklima og jordsmonn, sikre tørr og skrinn jord.
 3. Skjøtsel med slått 1-2 ganger årlig, hvor høyet får ligge en uke og tørke på bakken for å frø seg før det tas vekk.
Skift til natur, bilde 10

12 norske arter for eng

Utvalgte arter fra NIBIO Sør-østnorsk blomsterengblanding.

Bergmynte Rødknapp Smørbukk Gulmaure Ryllik Blåklokke Prestekrage Rundskolm Engtjæreblom Tiriltunge Engsmelle Hjertegress

Fremgangsmåte for eng

Her følger en mer detaljert fremgangsmåte for hvordan anlegge eng.

 1. Forutsetninger
  Økologi og jordkvalitet:
  Høylendt og lyst areal med skrinn jord og lite vanntilgang.
  Fjerning av fremmede arter:
  I området bør det være minst mulig fremmede risikoarter som kan fortrenge stedegne arter i enga man etablerer.
 2. Etablering
  Ulike etableringsmetoder for eng:
  Det finnes mange metoder for etablering av eng, deriblant slutte å slå, mosaikk, pløying, tilføring av ny jord og såing mm. For utfyllende informasjon knyttet til etablering av eng, se NIBIO’s faktaark: Praktiske råd ved etablering av blomstereng
  Plantevalg:
  Stedegne pluggplanter, oppdyrket fra NIBIO blomsterengfrø for Sør-Østlandet.
  Etablering med tildekking av plen:
  En metode for etablering av eng kan være å dekke til eksisterende plen med lystett vekstmedium, i små flekker på ca. 50 cm i diameter, en flekk per kvm. På denne måten hindres eksisterende plen å vokse opp i disse flekkene. 2-4 pluggplanter av engblomster settes ned i vekstmediet på hver flekk.
 3. Skjøtsel og drift
  Skjøtsel:
  Etableringsskjøtsel – å luke fremmede arter er viktig. Det må påregnes ekstra skjøtsel i omleggingsperioden på 2 år.
  Slått 1-2 ganger årlig:
  En etablert tørreng skal slås 1-2 ganger per år, og avklippet skal bli liggende en uke for å frø seg før det fjernes.