Bidra til å løse vår tids største utfordringer.

Verden står i en naturkrise, og negative arealbruksendringer medfører store klimagassutslipp og tap av natur. Her får du fem konkrete forslag til hvordan vi kan tilrettelegge for mer natur og biomangfold.


Nyhet - vi lanserer 10 steg for å samhandle med naturen. Se meny i høyre hjørne.

1
Eng1

Eng

En tørreng har perioder gjennom vekstsesongen der arealet tørker ut. Dette gir en robust beplanting som krever lite skjøtsel, og tørreng er godt egnet til å etableres på skrinn jord, og områder hvor gressplen ofte tørker ut.

Les mer
2
Noemi ducza M Jc8 XM0 M Hy M unsplash

Spiselig landskap

I det spiselige landskapet dyrkes både naturmangfold, mat og menneskemøter. Dyrking gir folk en større nærhet til jorda, kretsløpene og hverandre, og mulighet til å høste ureist mat.

Les mer
3
Skift til natur, bilde 3

Prydbeplantning for pollinatorer

Noen humler flyr ikke lengre enn 800 meter fra bolet sitt for å finne mat. Derfor trenger vi et nettverk av pollinerende blomster for å gi mat til insektene. Plantefelt kan redesignes med spesiell tanke på pollinerende insekter, med vegetasjon i flere sjikt og redusert behov for skjøtsel.

Les mer
4
David bruyndonckx F hft1 Wiyj8 unsplash

100-meterskog

En skog bidrar til å fange og binde karbon, og etablering av en 100-meterskog vil være et langsiktig prosjekt som imøtekommer klimautfordringene og tilrettelegger for økt naturmangfold.

Les mer
5
Vann2

Vann som ressurs

I områder som ligger lavt i terrenget vil vann samles opp, og områdene kan transformeres til dammer, regnbed og våtmark. Dette er klimatilpassede overvannstiltak som avlaster avløpsnettet ved å håndtere overvann på egen tomt og lede vannet ut i åpne overvannsløsninger.

Les mer

Bli med på transformasjonen!

Vi ønsker å engasjere et bredt lag av offentlige og private aktører til å bli med å transformere gressplener til klimapositive landskap med høy økologisk verdi. Ønsker du eller din bedrift å bidra til prosjektet? Kontakt oss på kontakt@skiftnorge.no.

Vi samarbeider om mer natur og økt naturmangfold