Presse

Skift skal være en uredd, positiv og løsningsorientert stemme i klimadebatten. Vi ønsker en mer radikal klimapolitikk, som gir langsiktige og forutsigbare rammer for et grønt skifte i Norge. Norge må bli et utstillingsvindu for løsningene på klimakrisen.

Innlegg: Prisen på klimautslipp må opp – men uten opptøyer

Innlegg: Prisen på klimautslipp må opp – men uten opptøyer
CO2-avgiften er riktig medisin for å få utslippene ned raskt. Jonas Gahr Støre må de neste fire årene jobbe hardt for å gjøre den både spiselig og virkningsfull.
Les mer

Vi kan bygge klimavennlig

Vi kan bygge klimavennlig
Byggenæringen har viljen, teknologien og finansieringen til å bygge klimavennlig. Hvorfor ber da ikke flere oss om å gjøre det?
Les mer

Bærekraft – ikke lenger til salgs

Bærekraft – ikke lenger til salgs
Det største hinderet for å jobbe med bærekraft på en bærekraftig måte, er at vi ikke tar med hele bildet, men snarere en liten del av det.
Les mer

Næringen setter krav til bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon - Cnytt.no

Næringen setter krav til bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon - Cnytt.no
Næringen setter krav til bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon Fem områder til varige og bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon ble tirsdag presentert for landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Bak initiativet står NorgesGruppen, ...
Les mer

'Time to step up': Top business leaders demand more 'aggressive' action to create 'fossil-free zones'

'Time to step up': Top business leaders demand more 'aggressive' action to create 'fossil-free zones'
Paul Polman, Agder Energi CEO Steffen Syvertsen, and Skift Business Climate Leaders CEO Bjørn K Haugland warn billions of lives stand to be affected by the escalating climate crisis
Les mer

Clear and present danger: Why business leaders must take a more active stance on the climate crisis

Clear and present danger: Why business leaders must take a more active stance on the climate crisis
The planet's extreme situation demands a much more aggressive approach, argue Imagine's Paul Polman, Agder Energi's Steffen Syvertsen, and Bjørn K Haugland from Skift Business Climate Leaders
Les mer

Klimaforsinkelse: En større trussel enn klimafornektelse

Klimaforsinkelse: En større trussel enn klimafornektelse
Vi er ikke redd for klimafornektelse. Med de massive vitenskapelige bevisene for at klimaendringene er reelle og menneskeskapte, er det ikke lenger klimafornekterne som får prege politikk og samfunn.
Les mer

Kode rødt: Agenda for styremøtene denne høsten

Kode rødt: Agenda for styremøtene denne høsten
Forrige uke kom FN rapporten som igjen gjorde klima til en toppsak over hele verden. Rapporten FNs klimapanel publiserte ble beskrevet som «kode rød for menneskeheten» av generalsekretær António Guterres.
Les mer

Tydelig og overhengende fare

Tydelig og overhengende fare
Inntil nylig tenkte de fleste at klimakrisen lå et stykke unna. Dels i tid; en trussel vi så konturene av i fremtiden. Dels i rom; en fare som manifesterte seg gjennom nedsmelting av polene, havstigning i små øysamfunn, tørke i fattige land - langt unna v...
Les mer

Gi oss tøffere klimakrav

Gi oss tøffere klimakrav
Vi håper klimatoppmøtet i Glasgow ender med at ambisjonene høynes. Næringslivet trenger en tøffere klimapolitikk.
Les mer

Over 300 bedrifter kjemper mot grønnvasking

Over 300 bedrifter kjemper mot grønnvasking
Tre aktivister fikk nok av at store bedrifter kaster rundt seg med ord som «grønn» og «bærekraftig». Det resulterte i kjøreregler for næringslivet. Nå har over 300 bedrifter stilt seg bak initiativet.
Les mer

Innlegg: Dette bør valgkampen dreie seg om

Innlegg: Dette bør valgkampen dreie seg om
Partiene kappes om å balansere frierier til industri, «vanlige folk» og velgere som er bekymret for klimaet. En akselerert grønn omstilling vil hjelpe alle.
Les mer

Fornybar løsning på Svalbard vil lønne seg

Fornybar løsning på Svalbard vil lønne seg
Bedre forsyningssikkerhet, lavere kostnader, store utslippskutt og et utstillingsvindu for norsk næringsliv. En rask grønn omstilling av Svalbards energisystem gir i pose og sekk.
Les mer

Innlegg: Skyggesiden av den norske elbilsuksessen

Innlegg: Skyggesiden av den norske elbilsuksessen
Dersom vi skaper en rekordstor skraphaug av elbiler, svekker det verdien av å nå målet om elektrifisering av bilparken.
Les mer

De tre viktigste virkemidlene for rask og rettferdig grønn omstilling

De tre viktigste virkemidlene for rask og rettferdig grønn omstilling
Tiden er inne til å gå fra festtaler og store mål til klimaledelse og handling.
Les mer

'The true cost of green-washing: a society without trust' | Recharge

'The true cost of green-washing: a society without trust' | Recharge
Our society cannot afford the cost of consumption of our natural resources that makes the planet uninhabitable for coming generations, writes Pascal Canfin, cha
Les mer

Oppfordrer til globalt opprop mot utslipp - Cnytt.no

Oppfordrer til globalt opprop mot utslipp - Cnytt.no
Med oppropet Call on carbon ønsker de nordiske klimanettverkene å legge press på nasjonale myndigheter over hele verden.
Les mer

Rätt pris på utsläpp krävs för att locka investerare

Rätt pris på utsläpp krävs 
för att locka investerare
DEBATT: DEBATT. Prissättning av koldioxid är ett av de viktigaste verktygen för att nå klimatmålen, men nämns ändå inte specifikt i dagordningen på Joe Bidens klimattoppmöte. Det skriver företrädare för tre näringslivsorganisationer.
Les mer

Norden kan lede vei for en global karbonpris

Norden kan lede vei for en global karbonpris
Når President Biden torsdag samler 40 verdensledere for å snakke om netto null-visjoner, bør en global karbonpris stå høyt på agendaen. De nordiske landene kan være en viktig pådriver.
Les mer

Røren inn i styret til Skift

Røren inn i styret til Skift
Mesta meldte seg nylig inn i Skift, og nå går også konsernsjef Marianne Bergmann Røren inn i styret som første representant fra bygg- og anleggsbransjen.
Les mer

En bærekraftig fremtid trenger lyttekammer, ikke ekkokammer

En bærekraftig fremtid trenger lyttekammer, ikke ekkokammer
Godt inne i «handlingens tiår» ser vi en økende handlingsevne, men fremdeles hos for få. Det monner først når bredden av virksomheter tar klima- og miljøansvar.
Les mer

Ulltveit-Moe: – Høy CO2-avgift er nøkkelen til å redde planeten - Naturpress

Ulltveit-Moe: – Høy CO2-avgift er nøkkelen til å redde planeten - Naturpress
Nordisk næringslivsinitiativ ber landene få opp farten med klimainvesteringer og effektiv karbonprising.
Les mer

NorBetong har signert Grønnvaskingsplakaten

NorBetong har signert Grønnvaskingsplakaten
NorBetong signerte denne uken Grønnvaskingsplakaten. Plakaten setter søkelyset på betydningen av etterrettelighet i arbeidet med klima og miljø.
Les mer

Samferdsel koster. Å ikke nå klimamålene koster mer. - Skift — Næringslivets Klimaledere

Samferdsel koster. Å ikke nå klimamålene koster mer. - Skift — Næringslivets Klimaledere
Vi trenger en klimaambisiøs NTP som vil sørge for et transportsystem som står seg i en grønnere framtid, lønner seg på lang sikt og samtidig bidrar til å skape konkurransedyktig norsk næringsliv.
Les mer

2. feb. kl. 06:30 – Nyhetsmorgen

2. feb. kl. 06:30 – Nyhetsmorgen
Nyhetsmorgen, Politisk kvarter og Kulturnytt – alt du trenger for en oppdatert start på dagen. Live fra studio 50 hver morgen.
Les mer

Selvsagt må næringslivet betale for å forurense

Selvsagt må næringslivet betale for å forurense
Klimameldingen, som ble lagt frem fredag 8. januar, skal på høring nå på tirsdag. Noe kan bli bedre, men det viktigste tiltaket er allerede foreslått. Det bør få bred støtte.
Les mer

Næringslivsledere med opprop for økt CO2-avgift

AVGIFT: – Vi vil vise fra næringslivets side at det er aktører som støtter økt pris på forurensning, sier Bjørn Kjærand Haugland, leder for Næringslivets klimaledere.
Les mer

Innlegg: Norsk næringsliv trenger økt CO2-avgift – la oss diskutere hvordan vi letter omstillingen for de sårbare

Innlegg: Norsk næringsliv trenger økt CO2-avgift – la oss diskutere hvordan vi letter omstillingen for de sårbare
Debatten bør ikke handle om «ja» eller «nei» til økt CO2-avgift, men om hvordan vi letter omstillingen for sårbare næringer, distrikter og familier. Næringslivet må slå ring om regjeringens forslag.
Les mer

Kullkraftverket legges ned: – Viktig å ikke låse Svalbard til gasskraft

Kullkraftverket legges ned: – Viktig å ikke låse Svalbard til gasskraft
Å bygge infrastruktur for gasskraft på Svalbard vil være en stor feilinvestering, advarer næringslivsnettverk.
Les mer

Et fire år langt klimabrøl venter Stortinget

Et fire år langt klimabrøl venter Stortinget
I 2019 samlet 60.000 mennesker seg for å brøle for klimaet. Snart starter et fire år langt klimabrøl for å sikre at politikerne satser på klimatiltak.
Les mer

Klimakampen trenger lederskap

Klimakampen trenger lederskap
Det er krevende, men fortsatt mulig å nå Norges mål om halvering av klimagassene innen 2030. Det forutsetter et tydelig lederskap, ikke bare fra våre folkevalgte, men også av ledere for store nasjonale institusjoner og bedrifter.
Les mer

Pusher næringslivet til å gjøre grønne innkjøp - Cnytt.no

Snaut en måned etter lansering har flere næringsaktører stillet seg bak Skifts prinsipper for grønt innkjøpsvett. Slik skal organisasjonen vise at det langt fra bare er det offentlige som kan dytte det grønne skiftet fremover med kjøpekraft.
Les mer

Rotevatn vurderer nytt klimaverktøy

Rotevatn vurderer nytt klimaverktøy
Klimaminister Sveinung Rotevatn vurderer å ta i bruk en ny type subsidier som kan fremskynde klimakutt innen hydrogen, CO₂-fangst og industri.
Les mer

Grønnvaskingens pris

Grønnvaskingens pris
Hva er den viktigste valutaen i det grønne skiftet? Det er tillit.
Les mer

Haugland i Skift: – Black Friday er ille, men næringslivet og det offentlige må også endre handlevanene sine - Naturpress

Haugland i Skift: – Black Friday er ille, men næringslivet og det offentlige må også endre handlevanene sine - Naturpress
– Gode, grønne innkjøp former leverandørmarkedet, hvilke varer og tjenester som er tilgjengelig, og dermed også vårt fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv, sier Bjørn Kjærand Haugland, direktør i Skift.
Les mer

Hvor er den grønne, norske eksporten?

Hvor er den grønne, norske eksporten?
Satsinger på nye næringer som havvind og karbonfangst og -lagring, var «nye eksporteventyr» også for ti år siden.
Les mer

Guilty of greenwashing? This guide helps companies avoid making spurious sustainability claims

Guilty of greenwashing? This guide helps companies avoid making spurious sustainability claims
Be wary of companies whose sustainability claims come out of their marketing departments, say the people behind the Guide Against Greenwashing.
Les mer

Er det på tide å avvikle rushtrafikken for godt?

Er det på tide å avvikle rushtrafikken for godt?
I dag eksisterer mye av kapasiteten på veinettet og i kollektivtrafikken kun for å ta unna rushtrafikken.
Les mer

Skjerper kriterier: Alle medlemmer i Skift må forplikte seg til klimanøytralitet - Naturpress

Skjerper kriterier: Alle medlemmer i Skift må forplikte seg til klimanøytralitet - Naturpress
– Klimarapportering vil bli ett av de viktigste strategiske styringsverktøyene vi som bedriftsledere vil ha fremover. Det samme gjelder for myndighetene, sier styremedlem i Skift, Odd Arild Grefstad.
Les mer

Gi oss strengere miljøkrav!

Gi oss strengere miljøkrav!
Politikerne har for lite ambisiøse klimakrav til byggenæringen. I dag er mange offentlige bygg miljømessig utdatert allerede før de er ferdigstilt.
Les mer

Innlegg: Må få strengere miljøkrav for bygg

Innlegg: Må få strengere miljøkrav for bygg
Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av nyheter, historier og meninger om næringsliv, økonomi og samfunn.
Les mer

JM, Veidekke og Mestergruppen signerer Grønnvaskingsplakaten

JM, Veidekke og Mestergruppen signerer Grønnvaskingsplakaten
– Byggebransjen er en av sektorene som har mest potensial for utslippskutt. Derfor er det desto viktigere at man kommuniserer ærlig og åpent rundt tiltak, sier Bjørn Kjærand Haugland i Skift.
Les mer

Byggingen av et bærekraftig samfunn må planlegges nå

Byggingen av et bærekraftig samfunn må planlegges nå
Asker og Bærum står foran store og spennende infrastruktur- og byutviklingsprosjekter.
Les mer

Høyre-politiker utfordrer eget parti: Vil ha grønt utopia på Svalbard

Høyre-politiker utfordrer eget parti: Vil ha grønt utopia på Svalbard
Klimaendringene er i full sving på Svalbard. Samtidig setter kullkraftverket nye utslippsrekorder.
Les mer

Norconsult signerer Grønnvaskingsplakaten

Norconsult signerer Grønnvaskingsplakaten
Nylig signerte Norconsult Grønnvaskingsplakaten. Den skal bidra til å innføre reelle klimatiltak.
Les mer

Bærekraft er ingen konkurranse

Bærekraft er ingen konkurranse
Skal vi makte å gjøre en forskjell, må næringsliv så vel som kommuner stille sterkere krav til mer bærekraftige løsninger når vi planlegger og bygger.
Les mer

Katastrofe-tall for resirkulering i Norge: – Vi må knuse vårt eget selvbilde

Katastrofe-tall for resirkulering i Norge: – Vi må knuse vårt eget selvbilde
Vi er kanskje verdensmestere i panting - men Norge er blant verdens dårligste på ressursbruk og gjenvinning.
Les mer

Et mindre totalavtrykk

Et mindre totalavtrykk
Klima- og miljøfotavtrykket til en buss er større enn utslipp fra driften av bussen. Ruter har derfor begynt å se nærmere på hele livsløpet for bussene.
Les mer

Ta i bruk ny teknologi

Ta i bruk ny teknologi
Kommunene må være åpne for ny teknologi og villig til å trå feil for å lære raskt nok.
Les mer

Tid for å gjøre det som er best for verden

Tid for å gjøre det som er best for verden
Nå er tiden kommet for å droppe målet om å bli best i verden. Nå gjelder det å bli best FOR verden.
Les mer

Reagerte på Elkjøp-reklame: Nå lanserer de kampanje mot grønnvasking

Reagerte på Elkjøp-reklame: Nå lanserer de kampanje mot grønnvasking
Næringslivets klimanettverk og miljøforkjempere er bekymret for at bedrifter pynter på sannheten om hvor bærekraftige de er. Det har fått dem til å lage nye kjøreregler for næringslivet.
Les mer

Skift lanserer gronnvasking.no - Skift — Næringslivets Klimaledere

Skift lanserer gronnvasking.no - Skift — Næringslivets Klimaledere
Etter en utfordring fra tre ildsjeler, har organisasjonen Skift lansert en plakat mot grønnvasking i norsk markedsføring. Skift mener hele næringslivet bør kunne slutte seg til innholdet.
Les mer

– Koronakrisen er en mulighet, ikke en løsning

– Koronakrisen er en mulighet, ikke en løsning
Går det tilbake til normalen, med økende utslipp av klimagasser, hjelper det ikke at veksten i økonomien kommer tilbake, mener TU-bidragsyter Bjørn Haugland.
Les mer