Presse

Skift skal være en uredd, positiv og løsningsorientert stemme i klimadebatten. Vi ønsker en mer radikal klimapolitikk, som gir langsiktige og forutsigbare rammer for et grønt skifte i Norge. Norge må bli et utstillingsvindu for løsningene på klimakrisen.

Gi oss strengere klimareguleringer - nå!

Gi oss strengere klimareguleringer - nå!
Strengere klimakrav kan gjøre Norden til verdens mest bærekraftige region, og et kraftsenter for utvikling av grønn teknologi for Norden og verden, skriver kronikkforfatterne.
Les mer

420 bedrifter har forpliktet seg til å bli bedre på bærekraft

420 bedrifter har forpliktet seg til å bli bedre på bærekraft
Grønnvaskingsplakaten skal bidra til å gi næringslivet og enkeltaktører et dytt i mer bærekraftig og grønn retning. Hittil har over 420 bedrifter signert på at de vil gjøre sitt ytterste for å følge de 10 prinsippene i plakaten.
Les mer

Tiden er overmoden for å prioritere klimatilpasning høyt og tenke helhetlig

Tiden er overmoden for å prioritere klimatilpasning høyt og tenke helhetlig
Klimaendringene gir oss stadig varmere, våtere og villere vær – og det kommer til å koste samfunnet stadig mer.
Les mer

«NHH tilbakekaller studentkullene 1980 – 2015»

«NHH tilbakekaller studentkullene 1980 – 2015»
Sitatet over kom som en munter kommentar under toppledersamlingen «The HUB Summit» på Norges handelshøyskole (NHH) nylig. Konteksten var en diskusjon om det voldsomme kompetanseskiftet som kreves når Norge og verden nå omstilles til en bærekraftig utvikli...
Les mer

Norsk næringsliv trenger et krafttak på klimarapportering!

Norsk næringsliv trenger et krafttak på klimarapportering!
For tredje år på rad har PwC undersøkt hvordan de 50 største selskapene på Vestlandet jobber med bærekraft og om de er i takt med kravene og forventningene som ligger i Parisavtalen. Resultatet er nedslående.
Les mer

− En koalisjon av villige

− En koalisjon av villige
− Vi ser en ny type koalisjon av villige, og det er positivt. Det Skift prøver å gjøre ser jeg på som ganske så konstruktivt, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.
Les mer

«Made in all of Norway» - Ferdigvareindustrien er større enn du tror

«Made in all of Norway» - Ferdigvareindustrien er større enn du tror
Olje, fisk og vannkraft. Solide industrier som basert på våre naturgitte fortrinn har skapt verdier og velferd til Norge i generasjoner. I våre naboland i Norden og Europa er det imidlertid en vesentlig annen struktur på deres næringsliv.
Les mer

Espen Barth Eide fikk Skifts klimaregnskap - Naturpress

Espen Barth Eide fikk Skifts klimaregnskap - Naturpress
Ikke bare klima: Klima- og miljøminister sa i møtet med Skift at hans regjering ønsker å lage en plattform for naturrisiko.
Les mer

Innlegg: Prisen på klimautslipp må opp – men uten opptøyer

Innlegg: Prisen på klimautslipp må opp – men uten opptøyer
CO2-avgiften er riktig medisin for å få utslippene ned raskt. Jonas Gahr Støre må de neste fire årene jobbe hardt for å gjøre den både spiselig og virkningsfull.
Les mer

Vi kan bygge klimavennlig

Vi kan bygge klimavennlig
Byggenæringen har viljen, teknologien og finansieringen til å bygge klimavennlig. Hvorfor ber da ikke flere oss om å gjøre det?
Les mer

Bærekraft – ikke lenger til salgs

Bærekraft – ikke lenger til salgs
Det største hinderet for å jobbe med bærekraft på en bærekraftig måte, er at vi ikke tar med hele bildet, men snarere en liten del av det.
Les mer

Næringen setter krav til bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon - Cnytt.no

Næringen setter krav til bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon - Cnytt.no
Næringen setter krav til bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon Fem områder til varige og bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon ble tirsdag presentert for landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Bak initiativet står NorgesGruppen, ...
Les mer

'Time to step up': Top business leaders demand more 'aggressive' action to create 'fossil-free zones'

'Time to step up': Top business leaders demand more 'aggressive' action to create 'fossil-free zones'
Paul Polman, Agder Energi CEO Steffen Syvertsen, and Skift Business Climate Leaders CEO Bjørn K Haugland warn billions of lives stand to be affected by the escalating climate crisis
Les mer

Clear and present danger: Why business leaders must take a more active stance on the climate crisis

Clear and present danger: Why business leaders must take a more active stance on the climate crisis
The planet's extreme situation demands a much more aggressive approach, argue Imagine's Paul Polman, Agder Energi's Steffen Syvertsen, and Bjørn K Haugland from Skift Business Climate Leaders
Les mer

Klimaforsinkelse: En større trussel enn klimafornektelse

Klimaforsinkelse: En større trussel enn klimafornektelse
Vi er ikke redd for klimafornektelse. Med de massive vitenskapelige bevisene for at klimaendringene er reelle og menneskeskapte, er det ikke lenger klimafornekterne som får prege politikk og samfunn.
Les mer

Kode rødt: Agenda for styremøtene denne høsten

Kode rødt: Agenda for styremøtene denne høsten
Forrige uke kom FN rapporten som igjen gjorde klima til en toppsak over hele verden. Rapporten FNs klimapanel publiserte ble beskrevet som «kode rød for menneskeheten» av generalsekretær António Guterres.
Les mer

Tydelig og overhengende fare

Tydelig og overhengende fare
Inntil nylig tenkte de fleste at klimakrisen lå et stykke unna. Dels i tid; en trussel vi så konturene av i fremtiden. Dels i rom; en fare som manifesterte seg gjennom nedsmelting av polene, havstigning i små øysamfunn, tørke i fattige land - langt unna v...
Les mer

Gi oss tøffere klimakrav

Gi oss tøffere klimakrav
Vi håper klimatoppmøtet i Glasgow ender med at ambisjonene høynes. Næringslivet trenger en tøffere klimapolitikk.
Les mer

Over 300 bedrifter kjemper mot grønnvasking

Over 300 bedrifter kjemper mot grønnvasking
Tre aktivister fikk nok av at store bedrifter kaster rundt seg med ord som «grønn» og «bærekraftig». Det resulterte i kjøreregler for næringslivet. Nå har over 300 bedrifter stilt seg bak initiativet.
Les mer

Innlegg: Dette bør valgkampen dreie seg om

Innlegg: Dette bør valgkampen dreie seg om
Partiene kappes om å balansere frierier til industri, «vanlige folk» og velgere som er bekymret for klimaet. En akselerert grønn omstilling vil hjelpe alle.
Les mer

De tre viktigste virkemidlene for rask og rettferdig grønn omstilling

De tre viktigste virkemidlene for rask og rettferdig grønn omstilling
Tiden er inne til å gå fra festtaler og store mål til klimaledelse og handling.
Les mer

Oppfordrer til globalt opprop mot utslipp - Cnytt.no

Oppfordrer til globalt opprop mot utslipp - Cnytt.no
Med oppropet Call on carbon ønsker de nordiske klimanettverkene å legge press på nasjonale myndigheter over hele verden.
Les mer

Rätt pris på utsläpp krävs för att locka investerare

Rätt pris på utsläpp krävs 
för att locka investerare
DEBATT: DEBATT. Prissättning av koldioxid är ett av de viktigaste verktygen för att nå klimatmålen, men nämns ändå inte specifikt i dagordningen på Joe Bidens klimattoppmöte. Det skriver företrädare för tre näringslivsorganisationer.
Les mer

Norden kan lede vei for en global karbonpris

Norden kan lede vei for en global karbonpris
Når President Biden torsdag samler 40 verdensledere for å snakke om netto null-visjoner, bør en global karbonpris stå høyt på agendaen. De nordiske landene kan være en viktig pådriver.
Les mer

En bærekraftig fremtid trenger lyttekammer, ikke ekkokammer

En bærekraftig fremtid trenger lyttekammer, ikke ekkokammer
Godt inne i «handlingens tiår» ser vi en økende handlingsevne, men fremdeles hos for få. Det monner først når bredden av virksomheter tar klima- og miljøansvar.
Les mer

Ulltveit-Moe: – Høy CO2-avgift er nøkkelen til å redde planeten - Naturpress

Ulltveit-Moe: – Høy CO2-avgift er nøkkelen til å redde planeten - Naturpress
Nordisk næringslivsinitiativ ber landene få opp farten med klimainvesteringer og effektiv karbonprising.
Les mer

NorBetong har signert Grønnvaskingsplakaten

NorBetong har signert Grønnvaskingsplakaten
NorBetong signerte denne uken Grønnvaskingsplakaten. Plakaten setter søkelyset på betydningen av etterrettelighet i arbeidet med klima og miljø.
Les mer

Samferdsel koster. Å ikke nå klimamålene koster mer. - Skift — Næringslivets Klimaledere

Samferdsel koster. Å ikke nå klimamålene koster mer. - Skift — Næringslivets Klimaledere
Vi trenger en klimaambisiøs NTP som vil sørge for et transportsystem som står seg i en grønnere framtid, lønner seg på lang sikt og samtidig bidrar til å skape konkurransedyktig norsk næringsliv.
Les mer

2. feb. 2021 kl. 06:30 – Nyhetsmorgen

2. feb. 2021 kl. 06:30 – Nyhetsmorgen
Nyhetsmorgen, Politisk kvarter og Kulturnytt – alt du trenger for en oppdatert start på dagen. Direkte fra studio 50 hver morgen.
Les mer

Selvsagt må næringslivet betale for å forurense

Selvsagt må næringslivet betale for å forurense
Klimameldingen, som ble lagt frem fredag 8. januar, skal på høring nå på tirsdag. Noe kan bli bedre, men det viktigste tiltaket er allerede foreslått. Det bør få bred støtte.
Les mer

Næringslivsledere med opprop for økt CO2-avgift

AVGIFT: – Vi vil vise fra næringslivets side at det er aktører som støtter økt pris på forurensning, sier Bjørn Kjærand Haugland, leder for Næringslivets klimaledere.
Les mer

Innlegg: Norsk næringsliv trenger økt CO2-avgift – la oss diskutere hvordan vi letter omstillingen for de sårbare

Innlegg: Norsk næringsliv trenger økt CO2-avgift – la oss diskutere hvordan vi letter omstillingen for de sårbare
Debatten bør ikke handle om «ja» eller «nei» til økt CO2-avgift, men om hvordan vi letter omstillingen for sårbare næringer, distrikter og familier. Næringslivet må slå ring om regjeringens forslag.
Les mer

Kullkraftverket legges ned: – Viktig å ikke låse Svalbard til gasskraft

Kullkraftverket legges ned: – Viktig å ikke låse Svalbard til gasskraft
Å bygge infrastruktur for gasskraft på Svalbard vil være en stor feilinvestering, advarer næringslivsnettverk.
Les mer

Et fire år langt klimabrøl venter Stortinget

Et fire år langt klimabrøl venter Stortinget
I 2019 samlet 60.000 mennesker seg for å brøle for klimaet. Snart starter et fire år langt klimabrøl for å sikre at politikerne satser på klimatiltak.
Les mer

Klimakampen trenger lederskap

Klimakampen trenger lederskap
Det er krevende, men fortsatt mulig å nå Norges mål om halvering av klimagassene innen 2030. Det forutsetter et tydelig lederskap, ikke bare fra våre folkevalgte, men også av ledere for store nasjonale institusjoner og bedrifter.
Les mer

Pusher næringslivet til å gjøre grønne innkjøp - Cnytt.no

Pusher næringslivet til å gjøre grønne innkjøp - Cnytt.no
Snaut en måned etter lansering har flere næringsaktører stillet seg bak Skifts prinsipper for grønt innkjøpsvett. Slik skal organisasjonen vise at det langt fra bare er det offentlige som kan dytte det grønne skiftet fremover med kjøpekraft.
Les mer

Rotevatn vurderer nytt klimaverktøy

Rotevatn vurderer nytt klimaverktøy
Klimaminister Sveinung Rotevatn vurderer å ta i bruk en ny type subsidier som kan fremskynde klimakutt innen hydrogen, CO₂-fangst og industri.
Les mer

Grønnvaskingens pris

Grønnvaskingens pris
Hva er den viktigste valutaen i det grønne skiftet? Det er tillit.
Les mer

Haugland i Skift: – Black Friday er ille, men næringslivet og det offentlige må også endre handlevanene sine - Naturpress

Haugland i Skift: – Black Friday er ille, men næringslivet og det offentlige må også endre handlevanene sine - Naturpress
– Gode, grønne innkjøp former leverandørmarkedet, hvilke varer og tjenester som er tilgjengelig, og dermed også vårt fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv, sier Bjørn Kjærand Haugland, direktør i Skift.
Les mer

Hvor er den grønne, norske eksporten?

Hvor er den grønne, norske eksporten?
Satsinger på nye næringer som havvind og karbonfangst og -lagring, var «nye eksporteventyr» også for ti år siden.
Les mer

Guilty of greenwashing? This guide helps companies avoid making spurious sustainability claims

Guilty of greenwashing? This guide helps companies avoid making spurious sustainability claims
Be wary of companies whose sustainability claims come out of their marketing departments, say the people behind the Guide Against Greenwashing.
Les mer

Er det på tide å avvikle rushtrafikken for godt?

Er det på tide å avvikle rushtrafikken for godt?
I dag eksisterer mye av kapasiteten på veinettet og i kollektivtrafikken kun for å ta unna rushtrafikken.
Les mer

Skjerper kriterier: Alle medlemmer i Skift må forplikte seg til klimanøytralitet - Naturpress

Skjerper kriterier: Alle medlemmer i Skift må forplikte seg til klimanøytralitet - Naturpress
– Klimarapportering vil bli ett av de viktigste strategiske styringsverktøyene vi som bedriftsledere vil ha fremover. Det samme gjelder for myndighetene, sier styremedlem i Skift, Odd Arild Grefstad.
Les mer

Gi oss strengere miljøkrav!

Gi oss strengere miljøkrav!
Politikerne har for lite ambisiøse klimakrav til byggenæringen. I dag er mange offentlige bygg miljømessig utdatert allerede før de er ferdigstilt.
Les mer

Innlegg: Må få strengere miljøkrav for bygg

Innlegg: Må få strengere miljøkrav for bygg
Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av nyheter, historier og meninger om næringsliv, økonomi og samfunn.
Les mer

JM, Veidekke og Mestergruppen signerer Grønnvaskingsplakaten

JM, Veidekke og Mestergruppen signerer Grønnvaskingsplakaten
– Byggebransjen er en av sektorene som har mest potensial for utslippskutt. Derfor er det desto viktigere at man kommuniserer ærlig og åpent rundt tiltak, sier Bjørn Kjærand Haugland i Skift.
Les mer

Byggingen av et bærekraftig samfunn må planlegges nå

Byggingen av et bærekraftig samfunn må planlegges nå
Asker og Bærum står foran store og spennende infrastruktur- og byutviklingsprosjekter.
Les mer

Høyre-politiker utfordrer eget parti: Vil ha grønt utopia på Svalbard

Høyre-politiker utfordrer eget parti: Vil ha grønt utopia på Svalbard
Klimaendringene er i full sving på Svalbard. Samtidig setter kullkraftverket nye utslippsrekorder.
Les mer

Norconsult signerer Grønnvaskingsplakaten

Norconsult signerer Grønnvaskingsplakaten
Nylig signerte Norconsult Grønnvaskingsplakaten. Den skal bidra til å innføre reelle klimatiltak.
Les mer

Bærekraft er ingen konkurranse

Bærekraft er ingen konkurranse
Skal vi makte å gjøre en forskjell, må næringsliv så vel som kommuner stille sterkere krav til mer bærekraftige løsninger når vi planlegger og bygger.
Les mer

Katastrofe-tall for resirkulering i Norge: – Vi må knuse vårt eget selvbilde

Katastrofe-tall for resirkulering i Norge: – Vi må knuse vårt eget selvbilde
Vi er kanskje verdensmestere i panting - men Norge er blant verdens dårligste på ressursbruk og gjenvinning.
Les mer

Et mindre totalavtrykk

Et mindre totalavtrykk
Klima- og miljøfotavtrykket til en buss er større enn utslipp fra driften av bussen. Ruter har derfor begynt å se nærmere på hele livsløpet for bussene.
Les mer

Ta i bruk ny teknologi

Ta i bruk ny teknologi
Kommunene må være åpne for ny teknologi og villig til å trå feil for å lære raskt nok.
Les mer

Tid for å gjøre det som er best for verden

Tid for å gjøre det som er best for verden
Nå er tiden kommet for å droppe målet om å bli best i verden. Nå gjelder det å bli best FOR verden.
Les mer

Reagerte på Elkjøp-reklame: Nå lanserer de kampanje mot grønnvasking

Reagerte på Elkjøp-reklame: Nå lanserer de kampanje mot grønnvasking
Næringslivets klimanettverk og miljøforkjempere er bekymret for at bedrifter pynter på sannheten om hvor bærekraftige de er. Det har fått dem til å lage nye kjøreregler for næringslivet.
Les mer

Skift lanserer gronnvasking.no - Skift — Næringslivets Klimaledere

Skift lanserer gronnvasking.no - Skift — Næringslivets Klimaledere
Etter en utfordring fra tre ildsjeler, har organisasjonen Skift lansert en plakat mot grønnvasking i norsk markedsføring. Skift mener hele næringslivet bør kunne slutte seg til innholdet.
Les mer

– Koronakrisen er en mulighet, ikke en løsning

– Koronakrisen er en mulighet, ikke en løsning
Går det tilbake til normalen, med økende utslipp av klimagasser, hjelper det ikke at veksten i økonomien kommer tilbake, mener TU-bidragsyter Bjørn Haugland.
Les mer

Vil ha grønn vekst etter coronakrisen: – Det Norge lever av, går ut på dato

Vil ha grønn vekst etter coronakrisen: – Det Norge lever av, går ut på dato
Næringslivet håper Norge vil bruke krisetiden på å skape nye industrieventyr i hydrogen og havvind. – Det Norge lever av, går ut på dato, sier Manifest-leder Magnus Marsdal.
Les mer

4. mai 2020 – Dagsnytt 18

4. mai 2020 – Dagsnytt 18
Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.
Les mer

Vil ha fart på det grønne skiftet – advarer mot å hjelpe oljenæringen

Vil ha fart på det grønne skiftet – advarer mot å hjelpe oljenæringen
Torsdag legger regjeringen fram en krisepakke for oljenæringen. – Vi vil på det sterkeste advare mot å innføre endringer for olje- og gassindustrien, sier Naturvernforbundet.
Les mer

Skulle kåre Norges mest bærekraftige bedrift: – Det er jo ingen

Skulle kåre Norges mest bærekraftige bedrift: – Det er jo ingen
I en fersk undersøkelse spurte Opinion hva som var Norges mest bærekraftige bedrift. Syv av ti spurte klarte ikke å komme på noe.
Les mer

Etter pandemien må de eldre vise solidaritet med de unge

Etter pandemien må de eldre vise solidaritet med de unge
De unge viser solidaritet med de eldre i coronakrisen. Vi eldre må gjengjelde tjenesten når krisen er over, og trusselen fra klimakrisen er like reell.
Les mer

Innlegg: La krisepengene gå til det grønne skiftet, ikke til nye oljefelt som verden ikke trenger

Innlegg: La krisepengene gå til det grønne skiftet, ikke til nye oljefelt som verden ikke trenger
Vi står midt i en krise, og vi har mange kriser foran oss. At olje- og gassnæringene slik vi kjenner dem forsvinner, trenger ikke å være en av dem.
Les mer

Vi kan ikke leve av å spise våre egne gulrøtter

Vi kan ikke leve av å spise våre egne gulrøtter
Verken pandemier eller klimaet respekterer landegrenser. Å lukke en liten, åpen økonomi i møte med globale kriser, er å skyte seg selv i foten.
Les mer

Nå gjør vi nyttige erfaringer – la ikke klimakrisen komme like brått på som pandemien

Nå gjør vi nyttige erfaringer – la ikke klimakrisen komme like brått på som pandemien
Krisetiltakene som innføres nå, er et godt eksempel på hva næringslivet ønsker å unngå med klimatiltak: at altfor mye må gjøres på altfor kort tid.
Les mer

Kriser er tid for kompetanseheving

Kriser er tid for kompetanseheving
De bedriftene som kan, bør bruke koronakrisen til å løfte kompetansen og omstillingsevnen til sine ansatte. Langsiktige utfordringer står i kø.
Les mer

Lokale entreprenører trenger langsiktige tiltak

Lokale entreprenører trenger langsiktige tiltak
Asker og Bærum bør fremskynde vedlikeholdsarbeid. De kan redde lokale entreprenører og innfri klimamål samtidig.
Les mer

Bærekraft skal gi konkurransekraft

Bærekraft skal gi konkurransekraft
Sende pakker en vei, og avfall tilbake? Potensialet på Fornebu, i Asker og i Sandvika er enormt.
Les mer

Hvis du vil redde verden, kan du starte med å slipe kniven din

Hvis du vil redde verden, kan du starte med å slipe kniven din
Vi må gå fra mindre 3 for 2, til mer for 1, skriver Jernia-direktør Espen Karlsen.
Les mer

Klimakrisen er et nasjonsbyggende prosjekt - Skift — Næringslivets Klimaledere

Klimakrisen er et nasjonsbyggende prosjekt - Skift — Næringslivets Klimaledere
Det norske samfunnet er ikke forberedt på klimakrisen, uttalte administrerende direktør Bjørn Kjærand Haugand og styreleder Jens Ulltveit-Moe i Dagsavisen mandag.
Les mer

Pek på de gode løsningene

Pek på de gode løsningene
Asker og Bærum er ikke «en øy». Klimaløsningene som fungerer her kan bli eksportvare og god butikk. 
Les mer

Norges mest fossile kommune får ikke søke Klimasats-midler

Norges mest fossile kommune får ikke søke Klimasats-midler
Det er et paradoks at så godt som ingen av dagens klimavirkemidler fra fastlandet virker på Svalbard.
Les mer

Klimakrisen gir oss flere jobber og mindre forskjeller

Klimakrisen gir oss flere jobber og mindre forskjeller
Norge kan bli et utstillingsvindu for løsningene på klimakrisen.
Les mer

– Vi må begynne å se på klimakrisen som et kappløp om å finne de beste løsningene

– Vi må begynne å se på klimakrisen som et kappløp om å finne de beste løsningene
Romkappløpet var et springbrett for samfunnsutvikling. Det kan også klimakrisen bli, mener TU-bidragsyter Bjørn Haugland
Les mer

– EUs «Green Deal» skal ikke bare redde oss fra klimakrisen, men også den neste finanskrisen

– EUs «Green Deal» skal ikke bare redde oss fra klimakrisen, men også den neste finanskrisen
TU-bidragsyter Bjørn K. Haugland tror EUs «Green Deal» vil bli god butikk for grønt norsk næringsliv
Les mer

– Elbiler kommer ikke til å redde verden

– Elbiler kommer ikke til å redde verden
– Jeg er ganske lei av at vi skal bli enige om hva vi skal gjøre i 2050, for det er å avskrive ansvar for jobben som må gjøres nå, sier klimaledernes klimaleder Bjørn Haugland.
Les mer

Tiåret som endrer alt i alle bedrifter

Tiåret som endrer alt i alle bedrifter
I tiåret som har gått, har næringslivet skjønt alvoret av jobben som må gjøres på utslippskutt. De som samarbeider om å gå først, vil lykkes frem mot 2030, skriver bidragsyter Bjørn Kj. Haugland.
Les mer

Innlegg: EU må bygge en klimamur

Innlegg: EU må bygge en klimamur
EU vil lage en CO2-avgift på importerte varer. Det vil forsure internasjonale relasjoner, men være rettferdig for europeisk næringsliv.
Les mer

Norge er ikke forberedt på stormen som kommer

Norge er ikke forberedt på stormen som kommer
Klimakrisen skaper enorm usikkerhet. Noe er imidlertid sikkert: Denne ukens uvær er bare en smakebit, og det er billigere å tilpasse norsk infrastruktur i dag enn å reparere i morgen.
Les mer

Klimakrisen er den nye oljen

Klimakrisen er den nye oljen
Verden begynner å ta klimakrisen på alvor. Det byr på enorme utfordringer, men også muligheter for fossilnasjonen Norge, skriver bidragsyter Bjørn. K. Haugland.
Les mer

«Det er forretningsreiser som må kuttes først, ikke sydenturene»

«Det er forretningsreiser som må kuttes først, ikke sydenturene»
MDG foreslo nylig i sitt alternative statsbudsjett å drastisk øke avgiftene på flybilletter. Det er helt forståelig at både nordmenn i distriktene, Widerøe og de andre flyselskapene løfter på øyenbrynene. Samtidig vet vi at prisen på å forurense må krafti...
Les mer

– Norge bør kopiere danske tiltak

– Norge bør kopiere danske tiltak
Dansk utenrikspolitikk blir grønnere. Norge har en lang vei å gå når det gjelder å utkonkurrere våre nordiske naboer med klimavennlig utenrikspolitikk, mener Skift-leder Bjørn Haugland.
Les mer

For næringslivets skyld, ikke vann ut Norges klimamål med utslippskvoter

For næringslivets skyld, ikke vann ut Norges klimamål med utslippskvoter
Å legge inn enda et slingringsmonn blir som å trykke på slumreknappen for norsk næringsliv.
Les mer

Klimanettverk etterlyser marsjordre fra regjeringen

Klimanettverk etterlyser marsjordre fra regjeringen
Norske næringslivsaktører mener Norges grønne skifte går for sakte. Nå utfordrer de Erna Solberg til å lage en tydelig marsjordre med forutsigbare avgifter og krav, så næringslivet kan planlegge kutt.
Les mer

Gi oss rammer for et grønt skifte, så gjør vi jobben

Gi oss rammer for et grønt skifte, så gjør vi jobben
Sett opp prisen på utslipp, men gradvis og forutsigbart, og tving bedriftene til å rapportere om utslipp. Slik kan regjeringen mobilisere næringslivet til et grønt skifte.
Les mer

– Bare én av fem bedrifter i Oslo har satt egne mål for utslippsreduksjon. Det er for dårlig

– Bare én av fem bedrifter i Oslo har satt egne mål for utslippsreduksjon. Det er for dårlig
Det dummeste norsk næringsliv kan gjøre er å motsette seg endringene, skriver Bjørn K. Haugland i Skift.
Les mer

Fra sutring til sirkulærøkonomi

Fra sutring til sirkulærøkonomi
Glem lokalvalget i høst, det er langt viktigere ting som haster. Her er tre råd til Erna Solberg om hva hun bør gjøre etter sommerferien.
Les mer

Dagens korte innlegg

Om kjernekraft, Geitmyra skolehage, næringslivet og klima og unge ufrivillige på sykehjem.
Les mer

Snakk om økonomi – ikke bare klima

Snakk om økonomi – ikke bare klima
På sin egen klimakonferanse bør Erna Solberg snakke minst mulig om klima og heller oppfordre til diskusjon om økonomi, industri og arbeidsplasser. Da kan vi vinne klimakampen.
Les mer

Oss klimasinker i mellom

Oss klimasinker i mellom
I 2018 økte Norges klimagassutslipp. Med tanke på at vi nå skal kutte utslippene med 50 prosent på 11 år, er dette svært alvorlig. La oss slutte å være klimasinker.
Les mer

Leserinnlegg: Svalbard - fra kullavhengighet til fornybarforbilde

Leserinnlegg: Svalbard -  fra kullavhengighet til fornybarforbilde
Svalbard er et sterkt symbol på et klima i endring. Norske politikere tar ofte med seg internasjonale gjester hit for å illustrere dramatikken. Med god grunn: klimaendringene synes godt i den sårbare, arktiske naturen.
Les mer