Om Skift

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt overordnede mål er å akselerere overgangen til nullutslippsamfunnet, slik at Norge og norsk næringsliv når klimamålene om 55 prosent utslippskutt innen 2030 – i tråd med Parisavtalen. Skift fremmer at næringslivet skal gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter den grønne omstillingen utgjør. Vi arbeider for dette gjennom samarbeid, nettverk, kompetanseheving og politisk påvirkning.

Et lønnsomt næringsliv i vekst krever et redusert klimaavtrykk

Norge har redusert sine klimagassutslipp med 4,7 prosent siden 1990 og har satt mål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030. For å kutte de resterende 50,3 % de neste syv årene kreves store strukturelle samfunnsendringer.

Det er en økende bevissthet i samfunnsdebatten om utfordringene og mulighetene klima- og naturkrisen utgjør. Samtidig opplever næringslivet et stort behov for et bredt kompetanseløft innen bærekraft, klima, natur og om ny teknologi som er et viktig i omstillingen. Vi mener at Norge kan sikre sin konkurransekraft i årene fremover ved å videreutvikle områder der Norge allerede har et konkurransefortrinn, og ved å skape nye markeder der vi har gode utgangspunkt. Skift jobber derfor for å:

  • Øke hastigheten på gjennomføringen av klimaløsninger i våre medlemsvirksomheter.
  • Vise hvordan man kan skape grønn konkurransekraft ved å koble grønn verdiskaping og effektiv klima- og naturpolitikk.
  • Være pådriver for god klima-, natur- og næringspolitikk.
  • Inspirere til politiske beslutninger og strengere krav til næringslivet.
  • Spre kunnskap, erfaringer og inspirasjon i og utover Skift-nettverket.


Medlemmene

Skifts medlemmer består av over 60 av de største selskapene i Norge. Samlet har vi betydelig påvirkning på norsk næringsliv, og Skift jobber for å spre kunnskap om næringslivets avgjørende rolle i utviklingen og gjennomføringen av det grønne skiftet.

Medlemmene i Skift har betydelig virksomhet i Norge og mange har aktivitet i Norden, Europa og verden. Vi fokuserer på omstillingen av Norge, men klima- og naturkrisen krever en global tilnærming, og vi engasjerer oss også i nordiske og europeiske spørsmål gjennom partnerskap og samarbeid.

Skift, tidligere kjent som Norge203040, ble etablert i 2015 og endret navn til Skift – Næringslivets klimaledere i 2019. Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft er nåværende styreleder i Skift. Klimaoptimist og investor Jens Ulltveit-Moe er initiativtaker bak Skift, aktivt styremedlem og var styreleder frem til våren 2023.


Våre satsningsområder – Klima, natur og bred omstilling

I tillegg til klima arbeider skift med natur og bred, grønn omstilling. Vi har identifisert ti store områder næringslivslederne jobber strategisk med, 10 store klimaskift. Vi arrangerer møteplasser og arenaer for medlemmene gjennom prosjekter og kompetanseheving, og vi har flere læringsarenaer med prinisipper man kan stille seg bak, laget for å inspirere hele næringslivet til bærekraftig omstilling: grønnvaskingsplakaten, grønne innkjøp, sirkulærøkonomi, strakstiltak for klimatilpasning, matskiftet, natur og bærekraft i økonomifunksjonen. Vi fremmer tre brede overornede virkemidler for grønn omstilling:

  • Det må koste mer å forurense. Vi må telle utslipp som vi teller penger.
  • Vi må stille strengere krav til grønne innkjøp, gjennom å kreve ambisiøse klima- og bærekraftskrav i innkjøp.
  • Vi må stille høyere krav til klimarapportering og budsjettering i norske selskaper.

Les mer om hva vi gjør her.

Styret

Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef i Statkraft

Grethe Bergly

Grethe Bergly

Konsernsjef i Multiconsult

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør i Statsbygg

Jens Ulltveit-Moe

Jens Ulltveit-Moe

Styreleder i Umoe

Marianne Bergmann Røren

Marianne Bergmann Røren

Konsernsjef i Mesta

Odd Arild Grefstad

Odd Arild Grefstad

Konsernsjef i Storebrand

Turid Grotmoll

Turid Grotmoll

Konsernsjef i Fremtind Forsikring