Forskningsinstituttet SINTEF blir medlem i Skift - Næringslivets klimaledere

Postet tirsdag 31. jan. 2023

SINTEF er Norges største forskningsinstitutt og et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Med over 2100 ansatte har de internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Instituttet ble etablert i 1950 og har et målbilde om “teknologi for et bedre samfunn". Vi er svært glade for å kunne ønske SINTEF velkommen i Skiftnettverket.


Et viktig medlem i Skifts kunnskapsdeling

SINTEF vil bidra inn med kompetanse, ideer og samskaping rundt samfunnsdebatt og politikkutforming.

- Skift er en viktig møteplass på tvers av bransjer og industrier. Vi ser frem til samarbeidet, for vi tror det kan bidra enda mer til at forskningsbasert innovasjon tas i bruk og løser problemene rundt klima, natur og bærekraft, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

SINTEF har betydelig forsknings- og innovasjonsinnsats i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor på ni av de ti Store Klimaskiftene som Skift har satt seg fore å lykkes med, og deltar blant annet i 32% av norsk næringslivs samarbeidsprosjekter i EU.


Drives og styres etter bærekraftige prinsipper

SINTEF utfører om lag 7000 forsknings- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med mer enn 3000 kunder hvert år. De kommersialiserer også forskningsresultater gjennom bedriftsetableringer, lisensiering og teknologisalg.

Forskningsinstituttet har en tydelig bærekraftsstrategi som setter effekten på omgivelsene høyest, ved å bidra til samfunnsnytte og konkurransekraft gjennom å realisere FNs bærekraftsmål. Sirkulærøkonomi, uthenting av klimagasser fra atmosfæren og et større fokus på natur er tre viktige satsinger for 2023.

- Vi er svært fornøyde med å få SINTEF på laget og håper dette kan bidra til å styrke samarbeidet mellom forskning og næringsliv. SINTEF har en betydelig kompetanse innen fagområder som er sentrale i vårt arbeid som energi, natur, bygg og eiendom, grønn digitalisering og sirkulærøkonomi, forteller Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.

    Les mer om SINTEFs bærekraftsrapport her.