Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft

Prosjekter

Les mer

Hvilke tiltak må til for å oppfylle Norges klimamål innen 2030? Med Skifts utslippsmonitor for grønn konkurransekraft, skal du få oversikt over potensialet for utslippskutt og næringsutvikling i din sektor.

Etter initiativ fra konsernsjef i Statkraft og styremedlem i Skift, Christian Rynning-Tønnesen, har PwC, ZERO og Skift utarbeidet Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft i samarbeid med Statkraft, DNV, Statsbygg og EFO og WWF.

Utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft fordeler utslippskutt på sektor, og lar brukerne se effekten av de respektive tiltakene foreslått i klimakur. Dette gjør det lettere å se hvilke tiltak som har størst effekt, og dermed størst mulighet for næringsutvikling. Planen er at denne skal kunne bli et levende grensesnitt som oppdateres i takt med at nye tiltak iverksettes og nye tall blir tilgjengelige.

Monitoren peker på fem overordnede satsningsområder for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft. Alle områdene krever systemiske endringer og et effektivt samspill mellom myndigheter og næringsliv vil bli helt sentralt for å lykkes:

  • Elektrifisering er Norges viktigste klimatiltak og tempoet må økes.
  • Vi må tilrettelegge for en bred industriell satsing på hydrogen.
  • Vi må bidra til økt verdiskaping fra fornybar energi gjennom å tilrettelegge for en fokusert satsing på havvind og økt utvekslingskapasitet med Europa.
  • Vi må tilrettelegge for å skalere opp karbonfangst og lagring.
  • Vi må fremme sirkulære forretningsmodeller for å øke tempo på omstillingen til en sirkulær økonomi.

Les mer om tiltakene her. 

NB: Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft er en foreløpig betaversjon og fungerer enda ikke på mobil. Arbeidet med utslippsmonitoren er et løpende arbeid, og neste versjon med oppdaterte tall kommer i november 2022.

Første versjon av utslippsmonitor for grønn konkurransekraft