Skiftprogrammet

Prosjekter

Kan vi gi det grønne skiftet flere hestekrefter ved å inspirere, lære og utfordre hverandre?

Vi står i en klima- og naturkrise, og den grønne omstillingen ligger bak skjemaet. Vi har syv år på å ambisiøse klimamål og det vil kreve mye av mange - både individer og selskaper. For å få større fart, bygge konkurransekraft og fange forretningsmulighetene omstillingen tilbyr, trenger vi flere ledere med kunnskapen som trengs for å navigere sine selskaper gjennom omstillingen. Derfor lanserer vi, i samarbeid med PwC, Skiftprogrammet.

Skiftprogrammet er et eksklusivt og samlingsbasert klimalederprogram hvor vi drar på styrken, erfaringen og kompetansen fra engasjerte toppledere i nettverket. Gjennom samtaler, øvelser og erfaringsutveksling skal deltakerne bygge innsikt, nettverk, og dykke ned i hva som skal til for å sikre at en virksomhet posisjonerer seg i en verden med null utslipp.

Målgruppen for programmet er ledere og nøkkelpersoner for grønn omstilling i virksomhetene. Årets program er en pilot, og 23 ledere fra 20 forskjellige virksomheter i Skiftnettverket vil delta! Programmet går over tre måneder, med totalt fem samlinger.


Programmet oppfordrer til reell handling!

Skift er en «handle-tank». Det betyr at vi er opptatt av reelle handlinger som driver næringslivet i riktig retning. Alle deltakere tar med seg en egen problemstilling inn i programmet som dere jobber med gjennom alle samlingene. Vi hjelper deg i forkant av første samling med å spisse og tydeliggjøre din problemstilling.

Ved å arbeide med, reflektere og diskutere problemstillingen med andre i programmet, samt toppledere fra Skift sine medlemmer vil du få perspektiver og innsikt til å spisse, utvide og konkretisere problemstillingen. Mulighetene og svarene dere finner vil gi deg en god start på å få til reelle endringer.

Programmet vil gi:

  • Et bredt nettverk av sparringspartnere å kunne støtte seg på underveis og i etterkant av programmet
  • Kunnskap om og trening i fremtidens lederegenskaper
  • Verktøy og erfaring med nye arbeidsformer som raskt kan anvendes i din egen hverdag
  • Styrket kapasitet til å påvirke endring og stå i kontinuerlig omstilling
  • Unik tilgang og innsikt i erfaringer gjort av andre selskap og toppledere
  • Tid, perspektiv og støtte til å utforske konkret problemstilling du tar med seg inn i programmet
  • Operativ veiledning og oppfølging mellom samlingene


Skiftprogrammet er utarbeidet av Kompetanseskiftet, representert med toppledelsen i NITO, Universitetet i Oslo, NMBU, PwC, Ruter og Gjensidige. PwC vil være administrativt og faglig sekretariat for programmet.