Nature Accelerator Programme (NAP)

Prosjekter

Økt kompetanse på natur blir viktig for næringslivet fremover. Derfor har Deloitte og Skift laget programmet Nature Accelerator Programme (NAP). NAP et tilbud til Skifts medlemmer for å øke kunnskapen om hvordan selskaper bør jobbe med natur, og naturhensyn som bør tas med i beslutningsprosesser. 
 
NAP gir veiledning i virksomhetens arbeid med natur, fra å avklare om natur er vesentlig, til å analysere og sette mål. Deltakerne på programmet vil sitte igjen med konkrete fremgangsmåter for å innlemme natur i bærekraftarbeidet og gode forutsetninger for å bli ledende i arbeidet med naturrisiko og rapportering om dette.
 
Våren 2023 lanserte Deloitte og Skift 10 steg for å samhandle med naturen om hvordan næringslivet bør jobbe for å ta hensyn til natur. Som en oppfølging av dette lanserer vi nå NAP og tilbyr veiledning for å komme i gang med naturrisiko og naturrapportering. NAP er også en god mulighet til å utveksle erfaringer og få innsikt i hvordan andre ledende selskaper jobber med natur og naturrisiko. 
 
Programmet vil gå i en serie høsten 2023 med tre samlinger:

  • 31. august (kl. 09:00-12:00): Komme i gang med natur – Forstå hvorfor natur er relevant for ditt selskap og hvordan dette bør ses i sammenheng med selskapets øvrige bærekraftsarbeid. Når er natur et vesentlig tema?
  • 12. september (kl. 09:00-11:00): Fra ord til handling – Få kunnskap om hvordan natur kan integreres i selskapets strategi og hvordan selskapet bør rapportere om natur i tråd med kommende krav.
  • 12. oktober (kl. 09:00-12:00): Best i klassen – Veiledning i å utarbeide tiltak for å hensynta natur og sette mål for natur (Science based targets for nature).  

Programmet er kun for Skifts medlemmer og fylles opp fortløpende. 

Påmelding gjøres her.