Klimatilpasning

Store klimaskift

Klimaet i Norge er i endring. Samfunnet og næringslivet må forholde seg til en ny virkelighet der klimatiske endringer forårsaker hyppigere ekstremværhendelser og naturkatastrofer. Dette må næringslivet i Norge forholde seg til allerede i dag.

Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, og om å forstå konsekvensene og å iverksette tiltak. Enten for å hindre skade, eller utnytte muligheter endringene kan medføre.

Initiativtakerne bak dette prosjektet er bekymret over at oppsiktsvekkende få bedrifter og organisasjoner har nødvendig kompetanse og kapasitet til å arbeide strukturert og planmessig med klimatilpasning. Resultatet er at myndighetene går glipp av en viktig partner i dette arbeidet. Samtidig øker risikoen for bedriftene, og norsk næringsliv står i fare for å gå glipp av de potensielle konkurransefordelene som ligger i å skape klimarobuste virksomheter.

For å starte arbeidet med å bøte på denne situasjonen har Fremtind, KBN og Skift tatt initiativ til å utarbeide en liste med åtte strakstiltak som den enkelte bedrift selv kan iverksette for å komme i gang med klimatilpasning.


Åtte strakstiltak for klimatilpasning i næringslivet:

  1. Kartlegg fysisk klimarisiko for bedriften
  2. Lær av andre
  3. Øk kompetansen i egen virksomhet
  4. Definer akseptabelt skadenivå
  5. Bruk arbeid med klimatilpasning som en forretningsmulighet
  6. Ikke vent på krav om rapportering – begynn med å rapportere nå
  7. Del data og kunnskap
  8. Samarbeid med – og still krav til - myndighetene


Les mer om strakstiltakene og arbeidet bak i det hele Skiftnotatet.

Les mer om Strakstiltak for Klimatilpasning.

Leder 2.0

Turid Grotmoll

Turid Grotmoll

Konsernsjef i Fremtind Forsikring

Deltakere 1.0

Jannicke Trumpy Granquist

Jannicke Trumpy Granquist

Administrerende direktør i Kommunalbanken

Turid Grotmoll

Turid Grotmoll

Konsernsjef i Fremtind Forsikring