Klimalederen

Prosjekter

Klimalederen er et samarbeid mellom Energi og Klima og Skift.

Klimalederen analyserer og kommenterer de viktigste nyhetene innen klima- og energifeltet, både globalt, i Europa og i Norge. Den er spesielt rettet mot toppledere og beslutningstakere som trenger kunnskap om de viktigste nyhetene som beveger det grønne skiftet, og vil det nærmeste halvåret komme ut annenhver uke.

Klimalederen er skrevet av Energi og Klimas redaktør Anders Bjartnes, og det er Energi og Klima som er ansvarlig for innholdet.

Tidligere versjoner av Klimalederen finner du her.

Skift sender Klimalederen til sine medlemmer, og den ligger åpent tilgjengelig på Energi og Klima sine nettsider. Her kan man også abonnere spesielt på nyhetsbrevet Klimalederen.

«Det er en stor og økende flom av nyheter og kommentarer om klima- og energispørsmål. Klimalederen skal analysere og kommentere de viktigste nyhetene i feltet, både internasjonalt og i Norge. Vi håper vi med Klimalederen kan gjøre det lettere for leserne å følge med», sier Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima.