Grønnvaskingsplakaten

Prosjekter

Les mer

Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten.

Grønnvaskingsplakaten er et initiativ fra Skift, Miljøstiftelsen Zero, WWF og Framtiden i våre hender, med å et formål om å bekjempe grønnvasking - en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker. Utfordringen kom fra Ida Hatlebrekke i Looping, Silje Bareksten i 3 Norske og Petter Gulli i 12YEARS i et debattinnlegg i Finansavisen. De hadde sett seg lei av fenomenet, og Skift var enig i at dette var noe næringslivet selv kunne ta tak i. Forbrukertilsynet har også gitt verdifulle innspill underveis.

Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. Denne plakaten skal være en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.

Plakaten definerer begrepet grønnvasking bredere enn til kun å handle om klima og miljø, og er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål. Etter vår definisjon driver man altså med grønnvasking dersom man for eksempel utad påstår at man er opptatt av mangfold, men ikke gjør noen faktiske grep med dette i virksomheten.

Plakaten er ikke et sett med lover, men en rettesnor og veileder inspirert av bloggernes “Sunn fornuft” og pressens “Vær varsom” plakater. Vi oppfordrer alle norske virksomheter til å signere plakaten, og gjøre sitt ytterste til å følge prinsippene i den. Ta den opp på styremøtet, i ledergruppa og sørg for at alle som jobber med markedsføring og kommunikasjon setter seg inn i den, og følger den. Lykke til!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak grønnvaskingsplakaten? Send oss en mail på kontakt@skiftnorge.no med deres logo.