Grønne innkjøp

Prosjekter

Les mer

Grønne innkjøp gir en positiv påvirkning på klima, miljø og mennesker, og skaper grønn konkurransekraft. Grå innkjøp fokuserer kun på pris og en risikerer og å få leverandører som ikke vektlegger klima, miljø og menneskerettigheter.

Les Skifts 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett her.

Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet, av EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner og næringslivet. Enten det gjelder i varehandelen, tjenesteproduksjonen, energiproduksjon, transport eller anvendelse - både i offentlig eller privat sektor.

Grønne innkjøp vil redusere CO2-utslipp samt øke fokus og etterspørsel etter mer bærekraftige varer og tjenester, og på den måten fremme grønn konkurransekraft for norske bedrifter. Bedre innkjøpspraksiser vil derfor kunne ha stor betydning for utslipp både innenlands og globalt.

Skift og flere av medlemmene har på bakgrunn av dette gått sammen om et pilotprosjekt på grønne innkjøp. Målet er å heve kompetansen i nettverket og sammen utvikle gode verktøy og retningslinjer for grønt innkjøpsvett i næringslivet generelt. 

I 2020 utviklet en arbeidsgruppe ledet av Svein Terje Tvedt, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche, 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett. Dette er en enkel veileder bestående av 10 overordnede prinsipper som alle virksomheter kan strekke seg etter. Vi oppfordrer ledere til å signere, diskutere og operasjonalisere prinsippene i sine virksomheter, både offentlige og private, for å bygge konkurransekraft og sette fart på utviklingen av gode innkjøpspraksiser.

Gjennom året vil Skift invitere til åpne digitale møteplasser der målet er å dele erfaringer rundt grønne innkjøp, og lære sammen om hvordan de 10 prinsippene kan anvendes i egne virksomheter og på tvers av ulike bransjer. Følg med på våre arrangement-sider for informasjon om neste samling.