Fra gressplen til natureng

Prosjekter

Tap av naturmangfold og negativ arealbruksendringer er vår tids store utfordring. 
Naturen er under økende press og klimakrisen og naturkrisen henger tett sammen.  

I Norge er villblomstene i tilbakegang. Villblomstene, eller eng- og markblomstene, er matfatet til pollinatorene bier, humler og andre insekter som igjen danner livsgrunnlaget for maten vår. 

På initiativ fra Storebrand har vi derfor startet et pilotprosjekt hvor vi oppfordrer medlemmer i Skift, offentlig forvalting og øvrige partnere til en holdningsendring for en grønnere eiendomsforvaltning.

Næringslivet disponerer store landarealer og eiendommer. Gjennom små grep kan vi gjøre disse områdene mer naturvennlige. Store deler av utearealene rundt eiendommer i dag, offentlige og private, er dekket av gressplen. En monokultur av «gressørken» bidrar lite til biologisk mangfold. 

Naturmangfold er menneskehetens livsgrunnlag på planeten. FNs naturpanel melder at naturmangfoldet aldri før har vært så truet som det er i dag.

Asplan Viak har etablert et kunnskapsgrunnlag som viser fem forslag til hvordan en kan transformere gressplener fra monokultur til natur med større økologisk mangfold.

Meny:  Muligheter for transformasjon av plenområder 

1. Eng
2. Spiselig landskap
3. Prydbeplantning for polinatorer
4. 100-meterskog
5. Vann som ressurs 

I vedlegget her kan du lese mer om de fem ulike menyene og få konkrete forslag til hvordan du kan transformere ditt uteareal til det beste for naturmangfoldet.