Climate Neutral Nordic

Prosjekter

Initiativet Climate Neutral Nordic er et samarbeid mellom nordiske myndigheter og næringsliv. Sammen har vi som mål å styrke nordisk konkurranseevne og bidra til å gjøre Norden til den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden.

Climate Neutral Nordic er et samarbeid mellom de tre nordiske bedriftsnettverkene Hagainitiativet (SE), Climate Leadership Coalition (FI), og Skift – Næringslivets klimaledere (NO). Over en periode på tre år jobber partnerne med 10 ulike prosjekter som tar sikte på å bringe forretningsperspektiver inn i den nordiske debatten om klimaendringer, grønn konkurranseevne og innovasjon. Prosjektene har midler fra Nordisk Ministerråd.

40 nordiske administrerende direktører er svært bekymret for klimaendringer og oppfordrer beslutningstakere til å akselerere løsninger for klimatilpasning

En intervjustudie blant ledende bedrifter i Norden om økte klimaambisjoner viser at nordiske bedriftsledere er bekymret for klimaendringer og deres konsekvenser og uttrykte behovet for å øke klimatiltakene. Alle konsernsjefene så på klimaendringer som en trussel. Nordiske selskaper kan spille en nøkkelrolle i å levere klimaløsninger over hele verden og hjelpe sine kunder og land med å innrette seg etter 1,5°C-målet.

De 40 intervjuede bedriftslederne representerer selskaper med omtrent 1,2 millioner ansatte over hele verden. Selskapenes samlede omsetning er rundt 326 milliarder euro, tilsvarende ca. 24 prosent av BNP i Norden.

Nordiske bedriftsledere ber politikere om sterke insentiver, spesielt for å utvikle og kommersialisere klimaløsninger raskere. De nordiske bedriftslederne er tydelige på hvilke insentiver de ønsker å se, som karbonprising, høyere klimakrav i offentlige anskaffelser og standardisert metodikk for bedrifters klimarapportering. Flertallet av bedriftsledere foretrakk karbonprising, enten i form av karbonavgift eller kvotehandelsordninger, som et instrument for avkarbonisering.

Studien viser at nordiske bedriftsledere er skremt av klimaendringer, men føler også et stort engasjement og ansvar for å være en del av løsningen ved å innrette seg etter 1,5°C-målet. COVID-19-pandemien hadde små negative effekter på den nordiske klimaomstillingen, den har snarere gitt nye perspektiver på hvordan man skal håndtere en alvorlig krise.

Les hele rapporten her.

Se webinaret/lanseringen av rapporten her.

Nordisk innovasjonskraft

For å bli den mest bærekraftige og konkurransedyktige regionen i verden, må de nordiske landene samarbeide for å bli et testområde for ny teknologi, innovasjoner og forretningsmodeller. Det er flere innovative utviklingsprosjekter på gang i Norden, for eksempel karbonfangst og -lagring i Nordsjøen, «HYBRIT»-prosjektet om fossilfri stålproduksjon, og «Solein-proteinet» produsert av Solar Foods i Finland. Med kunnskap og insentiver for høyere etterspørsel, kan disse innovative prosjektene skaleres inn i markeder.

Nordic Innovation Power-prosjektet har som mål å legge til rette for oppskalering av grønn teknologi i nordiske land ved å arrangere felles besøk til relevante anlegg der nordiske politikere og nordisk næringsliv møtes og diskuterer hvilke politiske endringer som er nødvendige. Resultatet av møtene kan blant annet identifisere nye samarbeidspartnere og bidra til et mer nøyaktig bilde av hvordan virksomheter transformerer seg og hvordan innovasjoner er skalerbare. Den skal også bidra til å forstå hvilke politiske tiltak som må til for å styrke nordisk innovasjonskraft.

I desember 2021 arrangerte vi et møte for å diskutere mulighetene for å skalere opp karbonfangst- og lagringsteknologi i avfallshåndteringsanlegg i Norden. Innsikten fra webinaret er oppsummert i et notat.

Les notatet her.

I 2022 vil vi møtes for å diskutere business sak for CO2-fjerning og dele beste praksis på tvers av de nordiske landene. Innsikten fra møtene vil bli oppsummert i notat som skal leveres til de nordiske ministrene.