Årsmelding 2022

Prosjekter

2022 var et helt ekstraordinært år, preget av store endringer og geopolitiske spenninger. Heldigvis har Skift opplevd at engasjementet for klima og natur fortsatt står sterkt. I 2022 fokuserte Skift på å levere konkrete resultater, engasjere nye og eksisterende medlemmer og skape verdi for hele medlemsmassen, og ved utgangen av året var det 57 medlemmer med i nettverket.

Samarbeidet i Skift er basert på en positiv, konstruktiv og løsningsorientert tilnærming hvor vi deler og lærer fra hverandre. Skift er også en gjøretank, som betyr at vi bruker kraften i samarbeidet til å drive frem gode klimaløsninger. Sentralt for 2022 stod Næringslivets klimaopprop hvor Skift-nettverket samlet seg om å drive frem:

• Rask utrulling av infrastruktur for lading av tungtransport og skip

• Stor industriell satsing på offshore havvind

• Behov for en helhetlig klimaplan

• Et nasjonalt løft for energieffektivisering og lokal energiproduksjon

• «Fast track» i konsesjoner til fornybar energi og grønne industrietableringer

• Krigsprofitt fra olje- og gasseksport bør investeres i grønn omstilling


  I årsmeldingen for 2022 kan du lese mer om hvilke samarbeid, initiativer og kompetanseutvikling Skiftnettverket har fokusert på gjennom 2022.

  Skift - Årsmelding 2022


  Tidligere årsmeldinger finner du her: 

  Skift - Årsmelding 2021


  Skift - Årsmelding 2020


  Skift - Årsmelding 2019