Webinarserie: Velkommen til fjerde samling om grønne innkjøp

Skift inviterer til digital samling for bedrifter som har signert prinsippene for grønne innkjøp.

Bli kjent med de ti prinsippene for grønt innkjøpsvett på www.gronneinnkjop.no.