Webinar om Grønnvaskingsplakaten

Velkommen til fjerde digitale samling om Grønnvaskingsplakaten!

Grønnvaskingsplakaten er et initiativ fra Skift, Miljøstiftelsen Zero, WWF og Framtiden i våre hender, med å et formål om å bekjempe grønnvasking - en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker.

Gjennom året inviterer vi Skiftmedlemmer og alle virksomheter som har signert plakaten til digitale samlinger der målet er å dele erfaringer rundt bærekraftskommunikasjon, og lære sammen om hvordan plakaten kan anvendes i egne virksomheter og på tvers av ulike bransjer.

Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta.