Webinar om grønne innkjøp

I november lanserte vi 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett, en veileder for å iverksette og forbedre grønne anskaffelser i næringslivet. Målet er at bedrifter signerer, diskuterer og operasjonaliserer prinsippene i sine virksomheter for å sette fart på utviklingen av god innkjøpspraksis og sikre grønn konkurransekraft. Prinsippene er ment som en veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter, uavhengig av hvor langt de har kommet i å snu innkjøpsarbeidet sitt i en grønnere retning.

10 prinsipper for grønt innkjøpsvett er et resultat av Skifts pilotprosjekt på grønne innkjøp, ledet av Svein Terje Tvedt i Arntzen de Besche. Formålet med arbeidet er å øke kompetansenivået og innsatsen på grønne innkjøp og utarbeide gode veiledere for næringslivet.

Vi vil gjennom året invitere alle Skiftmedlemmer og alle virksomheter som har signert prinsippene til digitale samlinger der målet er å dele erfaringer rundt grønne innkjøp, og lære sammen om hvordan de 10 prinsippene kan anvendes i egne virksomheter og på tvers av ulike bransjer.

På tredje webinar hører vi om:

- Hvordan krav om miljøledelse kan kvalitetsikre innkjøp og fremme grønn innovasjon v/Ann-Kristin Ytreberg, Miljøfyrtårn.

- Hvorfor er bruk av merkeordninger i innkjøp klima- og miljøeffektivt arbeid? v/Elisabeth von Krogh, Miljømerking Norge.

- Eksempler og dilemma ved grønne innkjøp v/Bente Hauland Næss, Asplan Viak

- Tips til kompetansebygging for klima- og miljøvennlige innkjøp v/Geir Rossebø, Oslo kommune

Ta kontakt med Siv Fagerbekk (siv@skiftnorge.no) for mer informasjon.