Skift til natur

Agenda: 

  • Status for Skift til Natur – inkl 10 prinsipper for samhandling med natur og NAP-program
  • Faglig innlegg ved NINA – Norsk Institutt for Naturforskning
  •  2-3 min pitch fra deltakerne i møte - hva kan din virksomhet gjøre for å bidra til økt biomangfold og mobilisere til tiltak?

Møtet er åpent for Skift-medlemmer og alle andre partnere (offentlige og private) som ønsker å bidra til økt biologisk mangfold. Ta kontakt med katrine@skiftnorge.no hvis du ønsker å delta.