Nettverksmøte for kommunikasjons- og myndighetsansvarlige i Skift

Velkommen til et nytt møte i nettverket for kommunikasjons- og myndighetsansvarlige i Skift.

  • Tema: Statsbudsjettet 2024, og hvordan man lykkes med politisk påvirkning
  • Tid: Torsdag 28. sep fra 9.00–12.00 (inkl lunsj)
  • Sted: Mesta, Askekroken 11, Skøyen

Vi møtes i lokalene til Mesta på Skøyen (med mulighet for digital deltagelse).  Samlingen avsluttes med lunsj. 

Agenda

08.45
Registrering

09.00
Velkommen

09.05
Hvordan lykkes i politisk påvirkningsarbeid, og hva synes ZERO om situasjonen i de  store byene etter valget?
Stig Schjølset, fagsjef i Zero

09.15
Statsbudsjettet: Hvordan jobbe for å dytte det i en forpliktende retning?
Ivar Horneland Kristensen, strategisk rådgiver i Skift

09.30
Slik jobber Mesta for å få mer penger til veivedlikehold 
Hulda Tronstad, pressesjef i Mesta

09.45
Felles diskusjon og kommentarer

10.15
Gruppeoppgave: Hvilke saker bør skiftnettverket uttale seg i media om i forslag til statsbudsjett?

11.30–12.00
Lunsj


Er din virksomhet medlem i Skift og du ønsker å melde deg på, send en epost til torjus@skiftnorge.no