Fagnettverk for innkjøpsledere

Velkommen til nytt møte for fagnettverket for innkjøpsledere i Skift. Vi møtes for å lære mer om CSRD, vurdere høringsinnspill, og diskutere de skjerpede klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser. 


Agenda:

14:00-14:15: Velkommen og status siden sist

14:15-14:30: Høring om forbud mot import av varer som er laget ved tvangsarbeid – høringsfrist 25. september. Er det aktuelt for Skift å gi innspill?

14:30-15:15: CSRD – et kort overblikk over hovedtrekkene. Hva er de største praktiske endringene fra eksisterende rapporteringskrav? v/Isabella Kasin fra Deloitte

15:15-15:30: Pause

15:30-17:00: Seminar om skjerpede klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Denne delen av møtet er åpent for alle som ønsker å delta. 


Møtet fra 14:00-15:15 er kun for medlemmer i Skift. Ta kontakt med jenny@skiftnorge.no dersom du er interessert, men ikke har fått invitasjon. Møtet er fysisk hos Arntzen de Besche i Oslo, men vi kan legge til rette for digital deltakelse.