Strakstiltak for Klimatilpasninger

Næringslivet må forholde seg til en ny virkelighet der klimaendringer forårsaker hyppigere ekstremværhendelser og naturkatastrofer. Behovet for klimatilpasning er stort, men få bedrifter har kompetanse og kapasitet til å arbeide strukturert med forebyggende tiltak.

Tidligere i år lanserte Kommunalbanken, Fremtind og Skift - Næringslivets klimaledere strakstiltak.no, en ny læringsarena for næringsliv og offentlig sektor som ønsker å bygge kompetanse og samarbeide om hvordan en best tilpasser seg et varmere, våtere og villere klima.

Det er en stor glede å invitere dere til et digitalt møte 31. oktober klokken 14.00 – 15.00. Her vil vi høre fra Kikki Kleiven, direktør på Bjerknessenteret og Åse Lunde, Direktør for Energi, Bærekraft og Teknologi Standard Norge. Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål og dele refleksjoner på et viktig tema.


Agenda:

  • Velkommen og introduksjon v/Bjørn K. Haugland
  • «Ekstremvær, fakta og trender» v/Kikki Kleiven, Direktør på Bjerknessenteret for klimaforskning
  • «Nye ISO-standarder for et varmere, våtere og villere klima» v/Åse Lunde, Standard Norge Direktør for Energi, Bærekraft og Teknologi og Knut Jonassen, prosjektleder. 
  • Oppsummering v/Bjørn K. Haugland 

Påmelding her: https://skiftnorge.formstack.com/forms/strakstiltak

Link til zoom: https://us02web.zoom.us/j/8518...

Vil du lese mer om arbeidet med klimatilpasning og strakstiltak? 

Les mer her: