Skift i media

Skift skal være en uredd, positiv og løsningsorientert stemme i klimadebatten. Vi ønsker en mer radikal klimapolitikk, som gir langsiktige og forutsigbare rammer for et grønt skifte i Norge. Norge må bli et utstillingsvindu for løsningene på klimakrisen.

Se videoer tidligere publisert i våre some-kanaler her.